*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਸੀਅੱਚਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ!! ਅੱਜ ਡੀਪੀਆਈ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ !?!*

♦♦ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਚਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਰ

Punjab Top News today,Breaking News today, Exclusive breakfast morning time top 10 20 news today, punjab state live news, breaking news today

WEBSITE DEVELOP AND MAINTAINED BY PUNJAB TOP NEWS TODAY TEAM